Museo muutoksessa - Lapin maakuntamuseon kevään 2020 luentosarja PERUTTU

Museo muutoksessa 
LAPIN MAAKUNTAMUSEON KEVÄÄN 2020 LUENTOSARJA

Lapin maakuntamuseo on vuoden 2020 alusta lukien alueellinen vastuumuseo. Tuleva vuosi on suurten muutosten aikaa museolla; henkilöstöä jää eläkkeelle ja uusien työnkuvien myötä museon työkenttä laajenee. Tästä kaikesta haluamme kertoa yleisölle kevään luentosarjan myötä. Tammi- ja helmikuussa teemme katsauksen menneeseen eläkkeelle jäävien henkilöiden myötä, maaliskuun minisymposium tarttuu ajankohtaiseen Sokliin ja huhtikuussa teemme katsauksen muuuttuvan museon työkenttään ja siihen mitä kaikkea tulevaisuus on tuomassa tullessaan. Tervetuloa kuuntelemaan museotyöstä monelta eri kantilta!

Luennot pidetään torstaisin Arktikumin Aurora-salissa. 
Tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy. Tervetuloa!


Tammikuu to 23.1. klo 17
"40 vuotta muinauksia mullan alta - ei huono!"

Lapin maakuntamuseon pitkäaikainen "työmies" Hannu Kotivuori kertoo retrospektiivisellä   - ja omalla humoristisella - tavalla toiminnastaan arkeologian ja museotyön parissa. Lähes neljänkymmenen vuoden ajan Hannu on kulkenut maastossa ja kaivauksilla, kirjoittanut lukemattomia lausuntoja ja viimeiset vuodet myös johtanut Lapin maakuntamuseota arkeologin työnsä ohella. Matkan varrella on sattunut ja tapahtunut monenlaista. Tule kuuntelemaan “Lapin oman Indiana Jonesin” seikkailuista! 
Kesto n. 1 h

Helmikuu to 20.2. klo 17 
Hetkiä ajan virrassa valokuvaajan silmin 

Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto on nähnyt koko Lapin maakuntamuseon kaikki eri vaiheet vuodesta 1985 lähtien. Kuinka valokuvaajan työ on muuttunut vuosikymmenten kuluessa? Tästä ja paljon muusta kuulemme Jukan kertomana. Kertomusta siivittää tietysti kiinnostava kuvakavalkadi.  Tervetuloa aikamatkalle!
Kesto n. 1 h

Maaliskuu to 26.3. klo 17 
Minisymposium: Savukosken Soklin geologia, luonto ja perinteinen maankäyttö

Soklin fosfaattimalmio löydettiin 1960-luvun lopulla. Norjalaiselle Yara-yhtiölle myönnettiin ympäristölupa kaivoksen perustamiseen vuonna 2018. Soklin alue sekä läheiset luonnonsuojelualueet (Yli-Nuortti, Törmäoja, Ainijärvi) ovat niin lajistoltaan kuin luontotyypeiltään poikkeuksellisen arvokkaita. Alue on tärkeä myös perinteisten elinkeinojen (poronhoito, eränkäynti) harjoittajille. Soklin geologiaa esittelee dosentti Peter Johansson, luontoarvoja Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela ja merkitystä poronhoidolle poromies-käsityöntekijä Leena Pyhäjärvi.
Kesto 1,5 h

Huhtikuu to 23.4. klo 17 
Museo muutoksessa 

Museolain muutoksen myötä myös museokenttä on kokenut vuoden 2020 alusta lähtien muutoksen. Alueelliset vastuumuseot ovat tärkeitä toimijoita kulttuurihistorian ja aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijoita - kukin omalla alueellaan. Muutoksen myötä Lapin maakuntamuseo on nyt oman alueensa alueellinen vastuumuseo. Tämä näkyy mm. museon äänen vahvistumisena kulttuuriperintötyössä ja rakennetun kulttuuriperinnön parissa. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä museoammattilaisille. Tervetuloa!
Kesto 1,5 h

 

 

Osta liput