Luento: Reetta Tornensis: Turisteeraamista Käsivarren tiellä
Ti 20.2.2024 klo 17.00 Aurora-sali, Arktikum

Opastettu tutustuminen Duojebálgát näyttelyyn ennen luentoa klo 16.30. 

Reetta Tornensis: 
Turisteeraamista Käsivarren tiellä
- Saamelaisten harjoittama matkamuistomyynti 1950-luvulta 1980-luvulle

Reetta Tornensis (FM) tutkii pro gradu työssään (2019) Enontekiön Käsivarren alueen saamelaisten ja turistien välistä matkamuistokaupankäyntiä 1950-luvulta 1980-luvulle. Tornensis käsittelee tutkimuksessaan sitä, miten saamelaiset ovat tuotteistaneet kulttuuriaan tutkimusajankohdan aikana ja sitä, millaisia sosiaalisia vaikutuksia tienvarsimyynnillä oli saamelaisyhteisöön. Tutkimusta varten Tornensis haastatteli Käsivarren alueen saamelaisia ja käytti aineistonaan myös muun muassa Helsingin Sanomien uutisartikkeleita vuosilta 1969 ja 1973, missä käsitellään pohjoisen turistikaupankäyntiä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tienvarsimyynnistä ja saamenkäsityön kaupallisesta historiasta. 

Vapaa pääsy!

Kuva: Kenji Rinno (n. 1960-70-l.)

Järjestäjä: Lapin maakuntamuseo

Osta liput